Bản tự công bố sản phẩm bánh kẹoHướng dẫn chi tiết đăng nhập và xem Bản tự công bố sản phẩm

Bước 1

Click vào nút “CHI TIẾT” Phía trên

Bước 2

Sau khi trang web mới mở ra nhập tài khoản: ‘khachhang’ mật khẩu: ‘123456’ rồi bấm “Sing In”

Bước 3

Sau khi đăng nhập thành công click vào biểu tượng : “File Station”

Bước 4

Click đúp hoặc click chuột phải vào 1 trong 3 file “BCBSP 40-49” hoặc “BCBSP 76-90” hoặc “BCBSP 91-109” chọn “Download” để tải file về máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *