Thông báo tuyển dụng Quản Lý các Nhà Sách

   Công ty Cổ phần Văn hóa & Thương mại Bình Dương –Fabico là một trong những doanh nghiệp đã và đang từng bước phát triển , Công ty hiện quản lý các Nhà sách tại tỉnh Bình Dương và một số Nhà sách các vùng lân cận mang thương hiệu Fabico. Trải qua hơn 13 […]