Thông báo tuyển dụng Quản Lý các Nhà Sách

tuyen dung

FABICO – Hệ thống nhà sách uy tín chất lượng    Công ty Cổ phần Văn hóa & Thương mại Bình Dương – Fabico là một trong những doanh nghiệp đã và đang từng bước phát triển. Công ty hiện quản lý các Nhà sách tại tỉnh Bình Dương và một số Nhà sách các vùng […]